Ανδ. Κωνσταντακόπουλος: «Πτυχές της Διαπραγμάτευσης».

Εσπερίδα της Ένωση Διαπραγματευτών Ελλάδας, «Πτυχές της Διαπραγμάτευσης»

Η ομιλία(22/01)  του Ανδρέα Κωνσταντακόπουλου της Ένωση Διαπραγματευτών Ελλάδας, “Διαπραγμάτευση: από το καλλιεργώντας τον λόγο, στο καλλιεργώντας την ψυχή”