Ανακοίνωση εξετάσεων υποψηφίων Ναυαγοσωστών και χειριστών ταχυπλόων σκαφών- (Ημερομηνίες & ΠΕΔΙΛΣ)

Ανακοινώσεις από τα κατά τόπους ΠΕΔΙΛΣ της χώρας*, για τις  ημερομηνίες και τους χώρους  διεξαγωγής εξετάσεων για  υποψηφίους Ναυαγοσώστες, και χειριστές ταχυπλόων σκαφών, έτους 2021

Όπως επισημαίνεται από όλες τις ΠΕΔΙΛΣ, «για τη συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης από τον ενδιαφερόμενο, αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη διαδικτυακή πύλη του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εδώ) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, αποκλειστικά μέσω του e-ΔΛΑ, τα δικαιολογητικά (περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ 71/2020), το αργότερο πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων. Η Λιμενική Αρχή, αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών, αποστέλλει στον αιτούντα, μέσω e-ΔΛΑ, ηλεκτρονικό μήνυμα για τη συμμετοχή του στη διαδικασία των εξετάσεων». Επισημαίνεται επίσης ότι, «κατά τη διενέργεια των προφορικών εξετάσεων θα εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας που ορίζονται και οι κανόνες τήρησης αποστάσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού».

Πρόγραμμα εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη

  • 7ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2021 (εδώ)

Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών

  • 1ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2021 (εδώ)
  • 7ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2021 (εδώ)
  • 9ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2021 (εδώ)

Λόγω των συνθηκών τα αιτήματα για ανανεώσεις , υποβολή δικαιολογητικών και σχετικά με τη Λιμενική Αστυνομία, υποβάλλονται  σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος e-ΔΛΑ (με κωδικούς TaxisNET). Δεν απαιτείται, σε κανένα στάδιο, η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, εκτός ορισμένων ειδών αιτήσεων όπου αυτό είναι αναγκαίο π.χ. για αυτοψία, εξετάσεις κ.ο.κ.

__________________________________________________

* Σχετικές ανακοινώσεις θα δημοσιευτούν από τα κατά τόπους ΠΕΔΙΛΣ της χώρας, στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (εδώ) καθώς και από τα μέλη της Ενωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος (ΕΣΝΕ)