Δημοσιεύτηκε το νεο ΠΔ71/2020 για τους Ναυαγοσώστες- χορήγηση άδειας, κάλυψη ακτής και υποχρεώσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το νέο Προεδρικό Διάταγμα αναφορικά με τους Ναυαγοσώστες και τις καλύψεις σε σε οργανωμένες ή μη παραλίες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 166/Α/31-8-2020 το νεο Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 για Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

Πρόκειται για τροποποίηση του ΠΔ31/2018 το οποίο ίσχυε ενώ είχε αποτελέσει πάγιο αίτημα για τροποποίηση στις διατάξεις του αναφορικά με θέματα Ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 – ΦΕΚ 166/Α/31-8-202 (εδω)