“Η ανακοίνωση για τους εκπροσώπους του πυροσβεστικού προσωπικού ξεπέρασε και το χρόνο δημιουργίας του κόσμου”

Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των Αξιωματικών στο Συμβούλιο Μεταθέσεων

                                                 27-12-2016

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Αντιστράτηγο κ.Β.Καπέλιο

ΚΟΙΝ: Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας


Αξιότιμε κ. Αρχηγέ

Από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, για την ανάδειξη των εκπροσώπων των Αξιωματικών στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, που γίνεται με ευθύνη της Υπηρεσίας, με μια σειρά από έγγραφα, θέσαμε υπόψη σας τις καταγγελίες των δύο συνδυασμών που μετείχαν στις εκλογές., επισημαίνοντάς σας τα ανακύπτοντα ζητήματα συνέχισης της διαδικασίας.

Επίσης είχαμε διατυπώσει τις ενστάσεις μας για την αποσπασματική και αυτοσχεδιαστική έκδοση διαταγών που προσπαθούν με λάθος να αποκαταστήσουν το λάθος, καθώς και την ένστασή μας για την επιλογή της ημέρας της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας.

Τέλος σας είχαμε ζητήσει την προσωπική σας παρέμβαση για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην εκλογική διαδικασία, που επί 20 έτη γίνεται απρόσκοπτα και με σεβασμό των προβλεπομένων διαδικασιών και την αποδοχή από σας των προτάσεων που σας κατέθεσαν οι δύο συνδυασμοί που μετέχουν στις εκλογές θα δώσει διέξοδο στο αδιέξοδο.

Επίσης είχαμε ζητήσει την προσωπική σας παρέμβασης για την αποκατάσταση και διασφάλιση της νομιμότητας στην εκλογική διαδικασία.

Δυστυχώς παρ όλα αυτά ουδεμία απάντηση δόθηκε στις καταγγελίες, από τους αρμόδιους προς τούτο και η εκλογική διαδικασία έφθασε μέχρι την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία στις 17 Δεκεμβρίου 2016.
Δυστυχώς όμως η εκλογική διαδικασία μέχρι σήμερα 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ (10 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ), καθότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματά τους.

Κύριε Αρχηγέ

Η όλη διαδικασία, με τον τρόπο, που έγινε, πέρα από τις όποιες ευθύνες, και τα ζητήματα νομιμότητας που πιθανόν να προκύψουν, δεν ποιεί τιμή για τον διοικητικό μηχανισμό.

Στο 2016, το χρονικό διάστημα των δέκα ημερών για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων για εκλογές για 2 εκλεγέντες, υπερβαίνει το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον.

___________

* Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος