Ανακοίνωση Ένωσης Αξ/κών Ε.Α. Αττικής ( Ε.Α.Ε.Α.A.) για την καταγγελία εις βάρος Αστυνομικού της Υ.Α.Τ

Με αφορμή τις καταγγελίες σε βάρος Αστυνομικού της ΥΑΤ, η Ένωση Αξιωματικών της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση
Ανακοίνωση ΥΑΤ

Ανακοίνωση ΥΑΤ