ΑΝ.Α.Σ.Α.: Ηλεκτρονικό Σύστημα ψηφιακής διεκπεραίωσης εγκληματολογικής σήμανσης για την Ασφάλεια

Ηλεκτρονικό σύστημα σε διασύνδεση με τη ΔΕΕ, εγκαταστάσθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ν/Α Αττικής, με θετική ανταπόκριση από το ένστολο προσωπικό όπως επισημάινει η ΑΝ.Α.Σ.Α.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η Ανεξάρτητη Αδέσμευτη Συνεργασία Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α) εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ν/Α Αττικής, καθώς και στο προσωπικό της για τις συντονισμένες προσπάθειες, που κατέβαλε, έτσι ώστε η πρώτη ολοκληρωμένη ηλεκτρονικά-ψηφιακά διεκπεραίωση εγκληματολογικής σήμανσης συνοδειών αυτοφώρου να προέλθει από τις υπηρεσίες της ΥΑΝ/ΑΑ.

Εκφράζουμε συγχαρητήρια καθώς και την ικανοποίησή μας με την πεποίθηση ότι σύντομα η συγκεκριμένη διαδικασία θα επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες της Αττικής!!!

Συγκεκριμένα σήμερα (8.11.19) και πρωινές ώρες έλαβε χώρα στην έδρα της ΥΑΝ/ΑΑ η πρώτη ολοκληρωμένη ηλεκτρονικά-ψηφιακά διεκπεραίωση εγκληματολογικής σήμανσης συνοδειών αυτοφώρου Τμημάτων Ασφαλείας Ν/Α Αττικής εξασφαλίζοντας για τους συναδέλφους μας. την αποφυγή κόπου, χρόνου, κατασπατάλησης δυνάμεων και μέσων από την «βάσανο» της μετακίνησης τους ως την έδρα της ΔΕΕ, ενώ δημιουργεί συνθήκες μείωσης του κινδύνου που ενέχονται σε κάθε συνοδεία αυτοφώρου.

Θυμίζουμε ότι για το συγκεκριμένο εγχείρημα η Ανεξάρτητη Αδέσμευτη Συνεργασία Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α) κατέβαλλε προσπάθειές στο παρελθόν για την υλοποίησή του και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας στην διοίκηση και προσωπικό της ΥΑΝ/ΑΑ για τις συντονισμένες προσπάθειές τους, προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.