Αυστηροποίηση των Πυροσβεστικών διατάξεων με επιβολή προστίμων εως €5000

Με τη  αλλαγή του ΠΔ για παράβαση Πυροσβεστικών Διατάξεων, αυξήθηκαν τα πορστηνα και επιβάλλονται πιο αυστηρά

“Διοικητικά πρόστιμα αξίας από 200 έως και 5.000 ευρώ επιβάλλουν πλέον οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την παράβαση των Πυροσβεστικών Διατάξεων, σύμφωνα με την 19/2020 Π.Δ.. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται. Ενδεικτικά σε μια επιχείρηση κατηγορίας κινδύνου c, η πλημμελής λειτουργία των φορητών πυροσβεστήρων επιφέρει πρόστιμο €200, η μη τήρηση του απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης επιφέρει πρόστιμο €2.000 .

Σε μια μέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4, το άναμμα φωτιάς -απόρριψη αναμμένου τσιγάρου σε ξηρά χόρτα επιφέρει πρόστιμο €450 , ενώ η καύση απορριμάτων ή η δημιουργία χώρου απόρριψης τους σε χώρους εφαρμογής της 9/2000 Π.Δ. επιφέρει πρόστιμο €1500”, σημειώνει ο Υποστράτηγος ΠΣ Γιάννης Σταμούλης, Συντονιστής Περιφερειακών ΠΥ Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης .