“Υποβλήθηκε ένσταση για πρόστιμο προς την επιχείρηση- Η αίτησή μας κρίθηκε ΒΑΣΙΜΗ από και έγινε ΔΕΚΤΗ, ενώ το σχετικό πρόστιμο ακυρώθηκε”

Επιστολή έντασης για δημοσιευμένο ρεπορτάζ αναφορικά με επιβολή προστίμων σε παράρτημα αλυσίδας αρτοποιείου

Αξιότιμη κυρία Αλεξίου, δημοσιεύθηκε στο site σας nantiareport.gr, στις 02
Αύγουστος, 2020 | 17:43 το παρακάτω δημοσίευμα: “Κηφισιά: Πλήρωμα περιπολικού βεβαίωνε πρόστιμα για μάσκες, απομακρύνθηκαν
από την επιχείρηση και πολίτης έστειλε το βίντεο στην .. ΕΛΑΣ”

Το περιγραφόμενο, στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, περιστατικό φέρεται να
λαμβάνει χώρα στο υποκατάστημα της εταιρίας μας στη Ν. Ερυθραία Αττικής, Λ.
Τατοΐου αρ. 110.

Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα γίνεται λόγος είτε άμεσα είτε έμμεσα για
απόπειρα παρακώλυσης του έργου της Αστυνομίας, η οποία επέβαλε πρόστιμα σε πελάτες του καταστήματός μας, για μη χρήση προστατευτικής μάσκας.

Οι εμφανιζόμενοι στο σχετικό σας δημοσίευμα ότι δήθεν παρακωλύουν το έργο της Αστυνομίας είναι στελέχη της εταιρίας μας και η πραγματικότητα είναι ότι δεν παρακώλυσαν το έργο της Αστυνομίας, αλλά διαμαρτυρήθηκαν απολύτως δικαιολογημένα διότι, όλως παρανόμως, τα ελεγκτικά όργανα βεβαίωσαν παράβαση σε βάρος της επιχείρησης, για την μη χρήση μάσκας από ελάχιστους πελάτες, ενώ τούτο δεν προβλέπεται πουθενά στη σχετική Νομοθεσία και επέβαλαν παρανόμως πρόστιμο σε βάρος μας, ποσού 150 ΕΥΡΩ.

Τα στελέχη της εταιρίας μας λειτούργησαν και λειτουργούν πάντοτε απολύτως θεσμικά και υπεβλήθη εκ μέρους της εταιρίας μας δικόγραφο αντιρρήσεων στη Διεύθυνση Αμέσου Δράσεως Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η
αίτησή μας αυτή κρίθηκε ΒΑΣΙΜΗ από την αρμόδια Αρχή και έγινε ΔΕΚΤΗ, ενώ το σχετικό πρόστιμο ακυρώθηκε.

Προς απόδειξη όλων των παραπάνω, σας στέλνουμε συνημμένα όλα τα σχετικά
αρχεία (σύνολο 4), τα οποία υπεβλήθησαν και στην Διεύθυνση Αμέσου Δράσεως
Αττικής και έγιναν δεκτά, δικαιώνοντάς μας απόλυτα, Σας στέλνουμε σε
προώθηση σε χωριστό e-mail και την ηλεκτρονική απάντηση – δικαίωση από τη
Διεύθυνση Αμέσου Δράσεως Αττικής.

Το σχετικό δημοσίευμά σας θίγει την επαγγελματική φήμη και την ακεραιότητα της εταιρίας μας, αλλά και την προσωπικότητα των στελεχών της, που αδίκως φέρονται να έχουν επιδείξει παράνομη συμπεριφορά και μάλιστα στο στενό περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας της Κηφισιάς – Ν. Ερυθραίας, όπου όλοι
γνωρίζονται μεταξύ τους.

Παρακαλούμε, μετά την επισκόπηση του συνημμένου μας υλικού και της δικαίωσής μας από την Διεύθυνση Αμέσου Δράσεως Αττικής, να προβείτε, εντός της νόμιμης προθεσμίας των 10 ημερών, σε διορθωτικό δημοσίευμα ανάκλησης και αποκατάστασης της αληθείας, με ισομεγέθη και ισάξια προβολή όπως το προς ανάκληση, ώστε να υπάρξει αποκατάσταση της αλήθειας και της προσωπικότητας των στελεχών μας και της φήμης της εταιρίας μας και γενικότερα να τηρήσετε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 Ν. 1178/1981, όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 37 Ν. 4356/2015.

Είμαστε βέβαιοι ότι η δημοσιογραφική σας ακεραιότητα θα σας καθοδηγήσει στην αποκατάσταση της αληθείας.

Με τιμή,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, LL.M.