Υπουργείο Ναυτιλίας: Αναρτήθηκε η ύλη των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αναρτήθηκε (11/10) η ύλη των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη, κατ ‘ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 και 6 του ΠΔ 71/2020  (Α΄166), για όσους επιθυμούν να εκδώσουν νέες άδειες και να ανανεώσουν τις άδειες που κατέχουν μετά το πέρας της λήξης τους.

Σε σχετική ανάρτηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διατίθεται το εξεταστέα ύλη θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη:

  • 100 μοναδικά αριθμημένα ερωτηματολόγια των πενήντα (50) ερωτήσεων ( Ερωτηματολόγια 1-50 και Ερωτηματολόγια 51-100 )*
  • Ερωτηματολόγιο τουλάχιστον 1000 ερωτήσεων ( ) [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΑΔΕΙΑ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ_ΔΕΞΑΜΕΝΗ-ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.pdf” title=”ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ_ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ”]
  • e- εγχειρίδιο πρακτικών εξετάσεων ( ) [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΑΔΕΙΑ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΔΙΟ.pdf” title=”ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΔΙΟ”]

________________________________________________________________________

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αρχειοθέτηση των 100 αριθμημένων ερωτηματολογίων είναι σε μορφή “RAR” από την καταχώρηση του Υπουργείου, για το άνοιγμα των αρχείων σε περιβάλλον Windows ή Mac καθώς δεν υπάρχει ενσωματωμένο εργαλείο στο λειτουργικό τους σύστημα, χρησιμοποιήσετε εφαρμογή- εργαλείο τύπου “WinRAR”, “Unarchiver”, “WinZip”, “iZip” και “UnRarX”.