ΥπΕΘ.Α: Τι απαντά σε Ερώτηση Κοινοβουλευτικού ελέγχου για τη "Συνυπηρέτηση Στρατιωτικού με σύζυγο Δημόσιο Υπάλληλο"

Η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη συνυπηρέτηση των στρατιωτικών με τις/τους Δημοσίους Υπαλλήλους συζύγους τους, είχε κατ επανάληψη απασχολήσει, τα μέλη οικογενειών. Για πρώτη φορά-όπως αναφέρει η ΠΟΣΕ (τέως ΣΥΣΜΕΔ)-, σε επίσημο έγγραφο, το ΥπΕΘ.Α σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Έλέγχου παραδέχεται τα προβλήματα από την εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας, ενώ δεσμεύεται σε εξεύρεση λύσης.