Υπ.ΠΡΠΟ: Υπεγράφη το ΠΔ για την αύξηση των Οργανικών θέσεων για Αξιωματικούς στην ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση για την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη στο αίτημα αύξησης των Οργανικών θέσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

«Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος υπέγραψε το
Προεδρικό Διάταγμα ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Το Π.Δ προβλέπει:
Α) Tην αύξηση των οργανικών θέσεων των Υποστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ κατά 5,
των Ταξιάρχων κατά 20 και των Αστυνομικών Διευθυντών κατά 30.
Β) Προαγωγές Αστυνόμων Α΄ ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων με τη
συμπλήρωση 20 ετών πραγματικής υπηρεσίας ή 6 έτη πραγματικής υπηρεσίας
στο βαθμό.
Γ) Μειώνονται τα απαιτούμενα έτη προαγωγής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ από το
βαθμός του Α/Β΄ στον βαθμό του Α/Α΄, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων
με τη συμπλήρωση 14 ετών πραγματικής συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού».