Υπ.ΠροΠο:”Ριζικά αντίθετη η Πολιτική Ηγεσία λόγω των ιδιαιτεροτήτων άσκησης των καθηκόντων του προσωπικού”.

Ανακοίνωση με τη θέση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στον υπό συζήτηση Νόμο αναφορικά με τα όρια συνταξιοδότησης ενστόλων.

wpid-845ab66d3c5d615764d6a3fc4cd38940_l-1.jpg.jpeg

“Η αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας στον υπό συζήτηση νόμο, που αφορά τον προσδιορισμό ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των στρατιωτικών και υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής της σύνταξης αυτών, βρίσκει ριζικά αντίθετη την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων άσκησης των καθηκόντων του ανωτέρω προσωπικού”, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Νωρίτερα η κυβέρνηση, προκάλεσε τον απόλυτο αιφνιδιασμό με όσα περιλαμβάνει η τροπολογία για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους ένστολους η οποία κατατέθηκε στη Βουλή, αφού έλαβε τη θετική εισήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ενέκρινε τη συνταγματικότητα του Ν/Σ .

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, προσδιόρισε τα όρια ηλικίας τα οποία καθορίζονται στα 58 έτη για όσους ήδη έχουν συμπληρώσει τα 40 χρόνια υπηρεσίας. Εάν δεν έχουν συμπληρωμένη 40ετία, η αποστρατεία- συνταξιοδότηση θα έρχεται με τη συμπλήρωση 40ετών πραγματικής υπηρεσίας.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport