Υπ.ΠΡΟΠΟ για τις αποζημιώσεις της Marfin: “Είναι η ελάχιστη ηθική υποχρέωση της Πολιτείας προς τα θύματα. Έτσι και θα γίνει!”

Ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για δημοσίευμα με αναφορά στην υπόθεση της Marfin και την αποζημίωση των οικογενειών και θυμάτων του φονικού εμπρησμού

«Με αφορμή δημοσίευμα στον Τύπο για δήθεν αθέτηση των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού περί πλήρους αποζημίωσης εκ μέρους του Δημοσίου των δικαιούχων από τον εμπρησμό της Marfin διευκρινίζεται ότι:
1. Το Δημόσιο, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, παραιτήθηκε οριστικά και αμετάκλητα από την αναίρεση που αφορά την αποζημίωση των δικαιούχων της Marfin. Άρα άνοιξε ο δρόμος ώστε
να καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
2. Υπάρχει ένα νομικό ζήτημα, που αφορά στον τρόπο πληρωμής και γι αυτό υπεβλήθη αίτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Είμαστε κράτος δικαίου και το Δημόσιο οφείλει να διευκρινίζει απόλυτα τη νομιμότητα των ενεργειών του.
3. Οι αποζημιώσεις εκ μέρους του Δημοσίου θα καταβληθούν πολύ σύντομα σε όλους τους δικαιούχους και εις ολόκληρον.

Ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως τα παραπάνω είναι η ελάχιστη ηθική υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στα θύματα. Έτσι είναι κι έτσι θα γίνει!»

Ήταν στα  τέλη Μαΐου όταν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφάσισε την παραίτηση του ελληνικού δημοσίου από τις αναιρέσεις που είχε ασκήσει κατά των αποφάσεων που επιδίκαζαν αποζημιώσεις €2,2εκτ. στους συγγενείς των θυμάτων της Marfin.