ΒΟΕΑ: «Προικοδότηση» : από την ανταποδοτικότητα στη «χασούρα»

Ανακοίνωση της ΠΟΣΥΦΥ για την ανταποδοτικότητα των Μετοχικών Ταμείων* και σχολιο του προεδρου της Ομοσπονδίας, .

“Πρωτοφανής για τα ασφαλιστικά δεδομένα και την ανταποδοτικότητα των Μετοχικών Ταμείων στην Ελληνική Επικράτεια, είναι η κατάληξη με το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (παλιά και ως «προικοδότηση» των τέκνων των μετόχων), για την κατηγορία των συνοριακών φυλάκων και των αστυνομικών που προέρχονται από αυτούς. Μετά από μηνιαίες κρατήσεις ετών και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ταμείου, αντί να προκύπτει θετικό το πρόσημο της ανταποδοτικότητας, συνάδελφοί μας κλήθηκαν να πληρώσουν και άλλα χρήματα για να λάβουν ούτε τα μισά από αυτά που τους κρατήθηκαν !

Το θέμα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στους ασφαλισμένους – μετόχους της κατηγορίας μας που έχουν δει τις εισφορές τους να εξανεμίζονται, την ώρα που ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου βοηθήματος είναι ανταποδοτικός.

Η «προικοδότηση» (έννοια αποταμιευτικού χαρακτήρα από τις εισφορές των μετόχων) των τέκνων τους όχι μόνο δεν επέρχεται, αλλά αντίθετα η ζημία που υφίσταται ο κάθε μέτοχος είναι ανεπανόρθωτη, αφού για να πάρει το αποθεματικό που συγκέντρωσε από τις μηνιαίες εισφορές του, καλείται να αποδώσει ακόμη ένα μεγάλο ποσό από αυτό που θα λάβει ! PDF Logo

Προϋποθέσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου βοηθήματος, όπως ο υπολογισμός των κρατήσεων από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου (ανεξαρτήτως αν ο μέτοχος ήταν στο Σώμα) έχουν μετατρέψει την ανταποδοτικότητα του Ταμείου σε «χασούρα» για τον κάθε συνάδελφο.

Συνάδελφοί μας που απέκτησαν τέκνα ακόμη και 12-13 έτη πριν την ένταξή τους στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, καλούνται σήμερα να αποδώσουν κρατήσεις για το διάστημα που βρισκόταν εκτός της εργασιακής τους σχέσης.

Ήδη η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. απέστειλε αναλυτικό υπόμνημα στην Φυσική και Πολιτική Ηγεσία αλλά και στη Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να εξαλειφθεί η συγκεκριμένη αστοχία που πλήττει σημαντικά τον κάθε μέτοχο της κατηγορίας μας.

Είναι προφανές πως η ΠΟΣΥΦΥ θα εξαντλήσει κάθε συνδικαλιστική προσπάθεια για την άρση των προϋποθέσεων εκείνων που καθιστούν το συγκεκριμένο «βοήθημα» ζημιογόνο. Θεωρούμε πως η επίλυσή του είναι αρμοδιότητα της Διοικήσεως του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και της Πολιτικής Ηγεσίας και όχι οι δικαστικές αίθουσες για μια ακόμη φορά.

Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των παροχών των Ταμείων αυτών, είναι βασική Αρχή λειτουργίας τους που διασφαλίζεται από την ελληνική νομοθεσία και κάθε νομοθετική παράλειψη αλλά και διοικητική αστοχία οφείλουν να τις θεραπεύουν άμεσα..”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟΣΥΦΥ.

“Σου κάνουν κάθε μήνα κρατήσεις που έχουν αποταμιευτικό χαρακτήρα, για να αποδώσουν στο παιδί σου όταν μεγαλώσει ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που σου έχει κρατηθεί, και αυτό πρέπει να το λέμε βοήθημα η όπως παλιά προικοδότηση για το παιδί !!!.
Τώρα αποκατάσταση με ρύθμιση η αλλιώς άμεση καταβολή των κρατήσεων μας πίσω.

Τέτοια βοήθεια και διαχείριση των χρημάτων να μας λείπει !”ειναι το σχόλιο του προέδρου της ΠΟΣΥΦΥ, Παναγιώτη Χαρελα.

_________________________

* (Αφορά Αστυνομικους της κατηγορίας μας που ξεκίνησαν εισφορές μετά το 2003 στο ΜΤΣ και έχουν γεννημένα τέκνα πριν το έτος αυτό).