«Βάζοντας ολιγόωρη για να πάμε για δουλειά», του Αναστάσιου Καμπούρη|ΑΠΟΨΗ*

“Η διάθεση προς εκτέλεση Υπηρεσιακού καθήκοντος το οποίο προκύπτει από διαταγή της Υπηρεσίας δεν είναι αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης του αστυνομικού προσωπικού, αλλά της υπηρεσίας”…

image

“Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες καταπάτησης των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα η εκδοθείσα διαταγή για την επιλογή προσωπικού για την μελλοντική στελέχωση των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. αποτελεί υποχρεωτική διέλευση του Αστυνομικού Προσωπικού και Ειδικών Φρουρών από την Επιτροπή αξιολόγησης.

image

Η υποχρέωση αυτή μέσω της διαταγής δεν αποτελεί χρόνο εργασίας άλλα χρόνο ανάπαυσης.
Η ανάπαυση αυτή πραγματώνεται αρχικά με την αναφορά ότι στο προσωπικό θα χορηγείται υποχρεωτικά ολιγόωρη άδεια κατά παράβαση του άρθρο 11 του ΠΔ 27/86, όπου «η ολιγόωρη άδεια είναι διάρκειας μέχρι 3 ωρών και χορηγείται στο αστυνομικό προσωπικό κατά το χρόνο που εκτελεί υπηρεσία, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του κατά την κρίση του διοικητή ή προϊσταμένου της Υπηρεσίας». Η διάθεση προς εκτέλεση Υπηρεσιακού καθήκοντος το οποίο προκύπτει από διαταγή της Υπηρεσίας δεν είναι αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης του αστυνομικού προσωπικού, αλλά της υπηρεσίας. Ενώ επιπρόσθετα η αναφορά ότι σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις θα υπάρχει χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης δεν μπορεί να αποτελέσει σίγουρα μέρος διαταγής προς εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος άρα και υπηρεσίας.
Για την εκτελεσθείσα υπηρεσία, που αναφέρεται στην εν λόγω διαταγή, γίνεται η πράξη που αναφέρεται στη παρ.2 του άρθρου 7 του ΠΔ 394/01 «όλες οι τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες που εκτελούνται από το αστυνομικό προσωπικό ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, και τα χρονικά του όρια καταγράφονται στο βιβλίο Υπηρεσίας, που τηρεί για το σκοπό αυτό κάθε Υπηρεσία, με μέριμνα και ευθύνη του διοικητή. Οι εκτός έδρας υπηρεσίες καταχωρούνται και με την ώρα αναχώρησης και επανόδου».
_______

image

*ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ στην Ε.Α.Υ.Θ.
Μέλος της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ