Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημα “αλληλέγγυων” των Εξαρχείων να αναστείλουν τα έργα του ΜΕΤΡΟ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση “κατοίκων” των Εξαρχείων, σε προσωρινή διαταγή αναστολής των έργων κατασκευής του σταθμού ΜΕΤΡΟ στην πλατεία Εξαρχείων

“Κάτοικοι” των Εξαρχείων με προσφυγή τους στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, ζητούν πλέον του αιτήματος έκδοσης προσωρινή διαταγής, αναστολή και ακύρωση (της από 7/10.2022) απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκαν τα έργα για την κατασκευή σταθμού του ΜΕΤΡΟ στην πλατεία Εξαρχείων και η (από 10/5.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε η κατασκευή του σταθμού του ΜΕΤΡΟ “Εξάρχεια”.

Στις αιτιάσεις που παραθέτουν οι “κάτοικοι” υποστηρίζουν ότι η δημιουργία σταθμού του ΜΕΤΡΟ στην πλατεία Εξαρχείων θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς θα επιφέρει την πλήρη καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου και της αισθητικής φυσιογνωμίας τής εν λόγω πλατείας, αλλά θα προκαλέσει και βλάβη στην κοινωνικοοικονομική ζωή πέριξ της πλατείας.
Επιπλέων, οι “κάτοικοι” υποστηρίζουν ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις εκδόθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να μπορέσουν να υποβάλλουν τις απόψεις τους για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, καθώς καταγγέλλουν ότι, ξεκίνησαν τα έργα στην πλατεία Εξαρχείων πριν την εκπόνηση και έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ).