Την Τετάρτη (27/01) οι κρίσεις σε ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ.- Εκδόθηκε το ΦΕΚ

Εκδόθηκε το ΦΕΚσύμφωνα με το οποίο ορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης των κρίσεων σε ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ.

image

θα ξεκινήσουν στις 27 Ιανουαρίου,
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 8 – Τεύχος Α΄) το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 4, που αφορά τις τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ. 24/1997) και Τοποθετήσεις, μεταθέσεις αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού (π.δ. 100/2003).
Ενώ στο ΠΔ, ορίζεται « Η συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσεων και η κατάρτιση του πίνακα κρινόμενων Αξιωματικών για το έτος 2016, εφόσον δεν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα πραγματοποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος».

image

image

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport