Θεμελιώδη δικαιώματα Αστυνομικών: «Είναι οι Έλληνες αστυνομικοί ίσοι πολίτες όπως όλοι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας;»|ΑΠΟΨΗ*

«Τελικά τι ακριβώς συμβαίνει με το σύνταγμα μας; Είναι οι Έλληνες αστυνομικοί ίσοι πολίτες όπως όλοι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας;»

image

Σας παραθέτω τα ακόλουθα κατόπιν ανάγνωσης του Συντάγματός της Ελλάδας:
Οι Aστυνομικοί που υπηρετούν το σώμα, είναι αναμφισβήτητα φορείς των
δικαιωμάτων που επιφυλάσσει για όλους, χωρίς διάκριση, τους έλληνες
πολίτες το Σύνταγμα, όμως, λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός
τους και του σημαντικού έργου που καλούνται να επιτελέσουν ως κρατικά
όργανα, εισερχόμενοι οικειοθελώς στην ειδική κυριαρχική σχέση που
χαρακτηρίζει την ΕΛ.ΑΣ., απεκδύονται ορισμένων δικαιωμάτων τους, ενώ
ορισμένα άλλα συμβιβάζονται να τα ασκούν με περιορισμούς. Οι
περιορισμοί αυτοί επιβάλλονται τόσο από το ίδιο το Σύνταγμα όσο και
από τους Κανονισμούς του Σώματος. Για αυτούς τους τελευταίους κρίνεται
σκόπιμη η εξέταση της συνάρτησής τους με τις δημοκρατικές και
συνταγματικές αρχές καθώς και με τους κανόνες της ΕΣΔΑ . Εφόσον
συνάδουν με αυτές τις αρχές και του κανόνες και εξυπηρετούν την
αποστολή της ΕΛ.ΑΣ., κρίνονται ως αναγκαίοι και ως εκ τούτου οι
αστυνομικοί οφείλουν να δρουν βάσει αυτών και σύμφωνα με τα όρια που
προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον
εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα της ελληνικής
αστυνομίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
-Οι αστυνομικοί στερούνται του δικαιώματος της απεργίας με οποιαδήποτε μορφή
-Σε σοβαρούς περιορισμούς υπόκειται και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι των
αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας.
-Απαγορεύεται, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κερδοσκοπικούς
συνεταιρισμούς και σε ενώσεις που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς
-Η άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αστυνομικών υπαλλήλων
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια του 281 ΑΚ,
-Απαγορεύει απολύτως οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ των πολιτικών
κομμάτων (αρχή της πολιτικής ουδετερότητας), μεταξύ άλλων, και στα
όργανα των σωμάτων ασφαλείας
-Το ίδιο το Σύνταγμα στο άρ. 29 παρ. 3 απαγορεύει στους δημόσιους
υπαλλήλους, στους δικαστικούς, στρατιωτικούς και στο προσωπικό των
Σωμάτων Ασφαλείας, οποιαδήποτε μορφή εκδήλωσης υπέρ πολιτικών
κομμάτων.
-Το δικαίωμα του αστυνομικού για την προστασία της ζωής και της
σωματικής ακεραιότητας διακυβεύεται από την ίδια τη φύση της υπηρεσίας
που είναι υποχρεωμένος να παρέχει στο κοινωνικό σύνολο.


image

*ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ Σοφοκλής
Ανθυπαστυνόμος
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Κιλκίς στην Π.Ο.Α.Σ.Υ.