“Τελικά όταν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται!”

Με αφορμή την επαναλειτουργία του προσομοιωτή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, σχόλιο Αστυνομικού*

Μετά από 8 σχεδόν χρόνια, μη λειτουργίας του προσομοιωτή- FATS της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και με όλα τα σοβαρά δυσλειτουργικά προβλήματα που επέφερε στην εκπαίδευση όλων των Αστυνομικών του Νομού Θεσσαλονίκης, επιτέλους ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να επιδιορθωθεί η βλάβη και να επαναλειτουργήσει.
Μετά από προσωπική παρέμβαση και ενέργειες του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγου κ. Λάζαρου ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, επιτέλους εγκρίθηκε το απαραίτητο χρηματικό ποσό (δαπάνη) που απαιτείται για να επισκευαστεί το συγκεκριμένο μηχανικά και τεχνικά.
Ύστερα από τις συνεχείς επισημάνσεις, που έχουν γίνει στους προηγουμενους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές Θεσσαλονίκης αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα, ο τωρινός κ. Γενικός, κάνοντας τις δέουσες ενέργειες, βοήθησε στην επίλυση του εν λόγω προβλήματος και έτσι πλέον μετά από 8 έτη θα έχουμε επιτέλους ως Τμήμα Εκπαίδευσης τον προσομοιωτή.
Ως εκ του καθίσταται πλέον εφικτή η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αστυνομικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, και αναδεικνύεται η θέληση της ηγεσίας της Θεσσαλονίκης, για την βελτίωση και την όσον το δυνατόν καλύτερη λειτουργία της.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ. Ευάγγελος
Αντιπρόσωπος στην Π.ΟΑΣ.Υ.
Μέλος ΕΚΑ Θεσσαλονίκης