“Τελευταία ημέρα του 2020, για μένα, είναι και η τελευταία ενός επαγγελματικού κύκλου 36 ετών”

Σε απολογισμό ενός επαγγελματικού κύκλου ευδόκιμης πορείας πογ τερματίζεται λόγω προβλεπομένου ορίου ηλικίας από τον εα Ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ

«31-12-2020. Τελευταία ημέρα του 2020, για όλο τον κόσμο.
Για μένα η σημερινή ημέρα, είναι και η τελευταία ενός επαγγελματικού κύκλου 36 ετών, φθάνοντας Ευδόκιμα στο τέλος, ένεκα του προβλεπομένου ορίου ηλικίας.
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ, με την βοήθεια του Θεού ΠΟΛΛΑ, με χαρές και ευτυχισμένες στιγμές για όλους.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω:
*Τον μεγαλοδύναμο, που μου επέτρεψε ευδόκιμα να τερματίσω και να συντάξω την παρούσα.
*Την Ελληνική Πολιτεία και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου.
*Την πατρική και φυσική μου οικογένεια για την στήριξη, με την υπομονή τους και ανοχή τους, προκειμένου να πραγματώσω τον όρκο μου ως αστυνομικού που έδωσα πριν 36 χρόνια.
*Τους συναδέλφους μου, παλαιότερους και νεώτερούς μου, όπου μαζί προσπαθήσαμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, ευνομίας και ευταξίας του κοινωνικού συνόλου.
*Τις τοπικές κοινωνίες όπου Υπηρέτησα, και ειδικότερα αυτή του νομού Αργολίδας, που υπηρέτησα επί 18 συναπτά έτη, για την συνδρομή τους, την αγάπη και την βοήθειά τους, προς επίτευξη της Ασφάλειας και ευταξίας, της μικρής μας κοινωνίας.
*Υπαλλήλους και αιρετούς των δημοσίων Υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης, για την μεταξύ μας συνεργασία, με σκοπό και γνώμονα, την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.
*Τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού μας, για το ενδιαφέρον και την άψογη συνεργασία που είχαμε, προκειμένου με παρουσίες μας στις μαθητικές κοινότητες, συμβάλουμε στην αγωγή των νεαρών συμπολιτών μας για θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος τάξης-ασφάλειας, αλλά κυρίως τροχαίας.
*Τα τοπικά ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους της περιοχής μας, για την βοήθεια και προσφορά τους, προς επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκόμενων στόχων, ακόμα και με την καλόβουλη κριτική απέναντί μας.»
Με άπειρες ευχές
Γεώργιος Α. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
Ταξίαρχος ε.α. ΕΛ.ΑΣ