Τατουάζ στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ισχύει

Τατουάζ και piercing ελεύθερα υπό κάποιες προϋποθέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μετά απο ερωτήματα που έχει λάβει το onalert στο Facebook όσο αφορά τους κανόνες στις Ένοπλες Δυνάμεις για τα τατουάζ και τα piercing παραθέτουμε όλα όσα λέει το σχετικό έγγραφο του ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΕΕΘΑ [2015] που αφορά τα Tατουάζ [δερματοστιξία] ή Piercing [διάτρηση σώματος]
Η δερματοστιξία, δεν πρέπει να είναι εξωτερικά εμφανής καθ οιονδήποτε τρόπο, με το σύνολο των στρατιωτικών στολών [βασικών ή επιπροσθετων, χειμερινών ή θερινών] που καθορίζονται στο σχετικό
Επιπλέον η παραπάνω μη εξωτερικά εμφανή δερματοστιξία ω εκ του περιεχομένου τη απεικόνισης της δεν θα πρέπει να αναιρεί την επιβαλλόμενη απο το Συνταγμα ουδετερότητα των υπηρετούντων στις ΕΔ, ουτε να προκαλεί κατά τρόπο, ο οποίος δν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα τους
Ομοίως το πριεχόμενο της απεικόνισης της δερματοστιξίας δεν θα πρέπει να πριλαμβάνει μηνύματα που άπτονται κάθε μορφής διακρίσεων [φυλετικών, εθνκών, θρησκευτικών, λόγω φύλου κλπ], υποδηλώνουν πολιτική προτίμηση ή προσβάλουν με οποιoνδήποτε τρόπο τα ιδεώδη των ΕΔ.
Τέλος οι οπές απο διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος [piercing], θα πρέπει να είνα κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές.
Επιπλέον όπως αναφέρει το έγγραφο του ΓΕΕΘΑ: “Τα προαναφερόμενα ισχύουν για το σύνολο του στρατιωτικού προωπικού των ΕΔ , πλην αυτών που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση. Εντούτοι, τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων δύνανται να θέτουν τους περιορισμούς της παραγράφου ένα της παρούσα, ω κριτήρια για την επιλογή οπλιτών σε συγκεκριμένα Όπλα ή ειδικότητες ή θέσεις [πχ την Προεδρική Φρουρά, τις Στρατονομικές Υπηρεσίες των ΕΔ κα.]”

__________

* onalert.gr