"Επαναπατρίστηκε" Βυζαντινό χειρόγραφο, που είχε κλαπεί .

Βυζαντινό χειρόγραφο, το οποίο είχε κλαπεί την Ανοιξη του 1960, επαναπατρίστηκε (11/09) και θα εκτεθεί για λίγες ημέρες στο κοινό, μέχρι να επιστρέψει και πάλι στη Βιβλιοθήκη της ΙΜ Διονυσίου-…