Απαλλάσσονται παραβόλων υπέρ του δημοσίου, για ανανέωση άδειας θήρας (2021-2022) κάτοχοι αδειών του προηγούμενου έτους

Με ΚΥΑ του ΥΠΕΝ και του ΥπΟΙΚ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλων  υπέρ του δημοσίου για ανανέωση άδειας θήρας το νέο κυνηγετικό έτος (2021-2022) για όσους πρόκειται να ανανεώσουν…