Απαλλάσσονται παραβόλων υπέρ του δημοσίου, για ανανέωση άδειας θήρας (2021-2022) κάτοχοι αδειών του προηγούμενου έτους

Με ΚΥΑ του ΥΠΕΝ και του ΥπΟΙΚ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλων  υπέρ του δημοσίου για ανανέωση άδειας θήρας το νέο κυνηγετικό έτος (2021-2022) για όσους πρόκειται να ανανεώσουν ίδιου τύπου

Δυνατότητα απαλλαγής από το παράβολο υπέρ του δημοσίου το οποίο καταβάλλεται για την ανανέωση αδειών θύρας το νέο κυνηγετικό έτος (2021-2022) για όσου πρόκειται να προβούν σε ανανέωση . Η σχετική ΚΥΑ του ΥΠΕΝ και του ΥπΟΙΚ αφορά, κυνηγούς-μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων και τους υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές,

Πρόκειται για απαλλαγή που αφορά, το σταθερό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΝΤΧ-Π.Δ. 28.7.1931 (άρθρο 18, Α, 1ζ), προσαυξημένο με εισφορά ΟΓΑ 20%, και τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, όπως ορίστηκαν στην παράγραφο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852, Β’ 3171/02-08-2020.

Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση του ΥΠΕΝ και του ΥπΟικ, «Η κυβέρνηση αξιοποιεί, στον βέλτιστο βαθμό, τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, προκειμένου να στηρίξει με ελαφρύνσεις όλους τους πληγέντες από τις επιπτώσεις της πανδημίας».