Ελληνικό: Εισαγγελική παρέμβαση και για την ψυχιατρική κλινική

Προκειμένου να ερευνηθεί εάν υπήρξε παραβίαση των μέτρων πρόληψης για την διάδοση ασθενειών όπως προβλέπονται στο άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα Κατεπείγουσα ποινική προκαταρκτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας…