ΑΤ Καλλιθέας: Σε απογραφή στην οπλαποθήκη, διαπίστωσαν απώλεια .. κλείστρων φυλασσόμενων όπλων.

Σε καταμέτρηση – απογραφή στην οπλαποθήκη του τμήματος, διαπίστωσαν την .. απώλεια των κλείστρων, που καθιστά ανενεργό τον οπλισμό. Μεγάλος αριθμός όπλων διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων (αυτόματα, ημιαυτόματα, πιστόλια κα.)…