ΑΤ Καλλιθέας: Σε απογραφή στην οπλαποθήκη, διαπίστωσαν απώλεια .. κλείστρων φυλασσόμενων όπλων.

Σε καταμέτρηση – απογραφή στην οπλαποθήκη του τμήματος, διαπίστωσαν την .. απώλεια των κλείστρων, που καθιστά ανενεργό τον οπλισμό.

Μεγάλος αριθμός όπλων διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων (αυτόματα, ημιαυτόματα, πιστόλια κα.) τα οποία για λόγους ασφαλείας φυλάσσονται λυμένα, υπήρχαν καταχωρημένα και αποθηκευμένα στην οπλαποθήκη του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας. Σε έλεγχο στο υπηρεσιακό υλικό, διαπιστώθηκε κατά την καταγραφή, η απώλεια των κλείστρων* του συνόλου του οπλισμού, που καθιστά τα όπλα ανενεργά και μη λειτουργικά.
Άμεσα ενημερώθηκε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, και διενεργείται έλεγχος, από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να προσδιορισθεί ο χρόνος και να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τα συγκεκριμένα μηχανικά τμήματα του οπλισμού αποσπάσθηκαν από το φυλασσόμενο χώρο.
Τα βασικά ερωτήματα τα οποία καλούνται να διερευνήσουν οι αρμόδιοι Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, είναι αν πρόκειται για δολιοφθορά, κλοπή ή αν η απώλεια των μηχανικών τμημάτων του οπλισμού, αποδίδεται σε άλλη ενέργεια.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport

*Στη μηχανική λειτουργία των όπλων, το κλείστρο αποτελεί το βασικό μηχανισμό επίκρουσης, που καθιστά ενεργό τον οπλισμό. Με την άσκηση πίεσης στην σκανδάλη του όπλου, πυροδοτεί τη σφαίρα που προωθεί τη βολίδα μέσα στην κάννη του όπλου, καθώς ασκείται πίεση στον πυθμένα του κάλυκα, η βολίδα εξέρχεται της κάνης, και το όπλο πυροβολεί. Η κίνηση του κλείστρου, επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο χρήστης του όπλου πιέζει τη σκανδάλη, και πυροβολεί.