(Νέες) Αστυνομικές Ταυτότητες σε αναμονή, μεχρι… νεοτέρας

Η χωρις χρονικό προσδιορισμό διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων ύψιστης ασφαλείας, τίθεται και πάλι σε αναμονή… μέχρι νεοτέρας. Κι ενώ η ΔΕΕ σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσε το σχεδιασμλο…

Νέες «παλιές» ταυτότητες, δύο φορές τον μήνα

«Ορίστε η νέα σας ταυτότητα», λέει ο αστυνομικός στην ηλικιωμένη κυρία απέναντί του. «Προσέξτε όμως μην τη χάσετε κι αυτή», συμπληρώνει τρυφερά. Η κυρία είχε ξανάρθει στο τμήμα για τον…

Νέα ταυτότητα υποχρεωτικά για όλους τους πολίτες, με κόστος €10

Αλλάζουν οι πολιτικές ταυτότητες ενώ έχει συγκροτηθεί επιτροπή για την αντικατάσταση των υφιστάμενων ταυτοτήτων με νέα δελτία, τα οποία θα είναι δύσκολο να παραχαραχτούν.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Τροποποιήσεις και διαδικασία έκδοσης.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τίθεται σε ισχύ η κοινή υπουργική απόφαση για την έκδοση νέου τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων.