Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Υποθέσεις που εξέτασε σε ζητήματα Δημόσιας Τάξης

Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από υποθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2015. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το 2015, το σύνολο των διεκπεραιωμένων υποθέσεων…

Sex, ψέματα και…Hi-Tech πειστήρια| ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

«Ιστορίες καθημερινής τρέλας» με έντονες ερωτικές αντιδικίες μεταξύ συζύγων κατακλύζουν όχι μόνο τα δικαστήρια, αλλά τον τελευταίο καιρό και την Ανεξάρτητη Αρχή που ασχολείται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.