“Οι διάλογοι της ντροπής και οι πρακτικές διοίκησης που είχαν στο μυαλό τους οι «ηγετίσκοι» του Π.Σ. είναι απολύτως καταδικαστέα και απέχουν ουσιωδώς από τον καθημερινό άοκνο αγώνα των πυροσβεστών”

Παράθεση προσωπικής θέσης Αξιωματικού του ΠΣ* “Καθημερινά το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη τη χώρα μας επί 90 έτη επιτελεί με αυταπάρνηση το καθήκον του, ανταποκρινόμενο με τα όποια…

Η πρώτη γυναίκα Υποδιοικητή του Π.Σ. της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών

Σε ανδροκρατούμενα περιβάλλοντα, των Σωματων Ασφάλειας, σε ανώτατους βαθμούς και διοικητικές θέσεις, ανέρχονται τα τελευταία χρόνια γυναίκες που υπηρετούν στις Υπηρεσίες. Στη Διοίκηση της ΠΥ Αθηνών, η πρώτη γυναίκα Υποδιοικητής.…