Τα δικαιώματά μας κατά τη διάρκεια Αστυνομικού ελέγχου- Οδηγός του πολίτη (video)

Μια προσωπική πρωτοβουλία προς ενημέρωση του πολίτη, ως οδηγοί, σε Αστυνομικό έλεγχο

Μια πρωτοβουλία με διάθεση προσφοράς στον πολίτη, από Αστυνομικό προκειμένου να “ισορροπήσει” την σχέση Κράτους και κοινωνίας.

“Με αυτό το βίντεο θέλω να παρακινήσω τον νέο σε ηλικία πολίτη, να μάθει να διεκδικεί τα δικαιώματά του,  ώστε να αποφεύγει την αντιπαράθεση με τον ένστολο που διενεργεί τον έλεγχο, με τις εξουσίες που του παρέχει το Κράτος”, σημειώνει ο δημιουργός του βίντεο.

“Χωρίς “βαριές” νομικές αναλύσεις και με χιουμοριστικό χαρακτήρα, ώστε να ειναι ευχάριστο στην προβολή του”, αναφέρειο ίδιος .