“Η σύνθεση της Αστυνομίας θα πρέπει να αντανακλά την κοινωνία την οποία υπηρετεί. Οι εθνικές μειονότητες θα πρέπει να εκπροσωπούνται”

Με αφορμή τη διατύπωση του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με την εισαγωγή αλλοδαπών στην ΕΛ.ΑΣ, ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ, Γιάννης Σταμούλης, επισημαίνει οτι δεν πρόκειται για νέα εξαγγελία.

“Για τις προσλήψεις αλλοδαπών στην ΕΛ.ΑΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΙΑ ΝΕΟ.

Σε μελέτη μου μαζί με δύο εκλεκτούς συναδέλφους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ, πριν χρόνια στην Σχολή Εθνικής Ασφαλείας μελετώντας το μεταναστευτικό σε σχέση με τις “φυλετικές ταραχές στην Αγγλία το 1981”, είχαμε εντοπίσει ότι στην επίσημη έκθεση για τα επεισόδια την λεγόμενη “scarman report” αναφερόταν:

“Η σύνθεση της αστυνομίας θα πρέπει να αντανακλά την κοινωνία την οποία υπηρετεί. Έτσι οι εθνικές μειονότητες θα πρέπει να εκπροσωπούνται. Ο αριθμός των μαύρων αστυνομικών που υπηρετούσαν στην αστυνομία του Λονδίνου στις 6 Οκτωβρίου 1981 ήταν 132, δηλαδή ήταν το 0,5% της αστυνομικής δύναμης. Την ίδια ημέρα υπήρχαν μόνο 326 μαύροι αστυνομικοί στην αστυνομία στην Αγγλίας και Ουαλίας, το οποίο αντιστοιχούσε στο 0,3% της συνολικής δύναμης. Το πρόβλημα το οποίο διαπίστωσε ήταν ότι είχαν γίνει προσπάθειες προσέλκυσης μαύρων για πρόσληψη δια μέσω διαφημιστικής καμπάνιας αλλά αυτό είχε μικρή επιτυχία.

Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι αν και είχαν τα πρότυπα για να καταταγούν δεν ανταποκρίνονταν γιατί είχαν ακούσει από άλλους μαύρους που είχαν προσχωρήσει στην αστυνομία ότι αντιμετώπιζαν εχθρότητα και περιφρόνηση από μέλη της κοινότητά τους.
Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα πρόσληψης πρότεινε να εφαρμοστεί ένα σύστημα ποσόστωσης εισαγωγής όπου να υπάρχει μεγάλος αριθμός θέσεων στην αστυνομία που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από μειονοτικά άτομα, διατηρώντας όμως το ίδιο επίπεδο εισαγωγής με αυτό των Βρετανών, στις προδιαγραφές εισόδου, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν δυο κατηγορίες αστυνομικών όπως συνέβη στην Αμερική την δεκαετία του 1960 και 1970.

Ακόμα πρότεινε όπως το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τους επικεφαλείς αξιωματικούς της αστυνομίας, και σε διαβούλευση με τις αστυνομικές αρχές και τις μειονοτικές κοινότητες, να προβούν σε μια μελέτη σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της πρόσληψης εθνοτικών μειονοτήτων στην αστυνομία”.