Συνοριοφύλακες: Επτά κριτήρια κρίνουν την πρόσληψη (ΛΙΣΤΑ)

Επτά κριτήρια θα κρίνουν τον διορισμό στην επικείμενη προκήρυξη των 400 μονίμων Συνοριοφυλάκων.

Σημειώστε ότι τα κριτήρια που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα είναι:

  • Ηλικία (το πιθανότερο έως 28 ετών)
  • Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου
  • Γνώση ξένης γλώσσας
  • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (κατά προτίμηση ως έφεδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης)
  • Κατοχή επαγγελματικής άδειας οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄
  • Εντοπιότητα
  • Υπαγωγή σε μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42 του Ν. 1481/1984
  • Θέσεις με ετήσια σύμβαση

Παράλληλα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προωθεί την σύσταση θέσεων και πρόσληψη 800 συνοριοφυλάκων με ετήσια σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό. Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο που μόλις ψηφίστηκε περιλαμβάνεται διάταξη για την αύξηση του αριθμού των 800 θέσεων εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη φύλαξη των συνόρων.

Η συγκεκριμένη αύξηση θα γίνει με έκδοση προεδρικού διατάγματος.

________________

* από το workenter.gr