Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ της IPA Αθηνών

Μέτα τις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της IPA Αθηνών, συγκροτήθηκεσε σώμα το νέο ΔΣ
IPA Αθήνας2019