Στελέχη του ΠΣ και το λαμπραντόρ της ΕΚΑΜ σε επιχείρηση διάσωσης

Ένα λαμπραντορ και δύο στελέχη του ΠΣ σε επιχείρηση διάσωσης.

“Οι γλυκύτατοι τετράποδοι συνάδελφοι των ΕΜΑΚ, αποτελούν τους απαραίτητους συνεργάτες για εξειδικευμένες επιχειρήσεις διάσωσης. Έχουν μόνο ένα “ελάττωμα” να θέλουν φαγητό και ιατρική παρακολούθηση”, σχολιάζει ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ και Διοικητής του Πειραιά, Γιάννης Σταμούλης.