ΣτΕ: Tattoo ..υπό προϋποθέσεις για τους ενστόλους

Απόφαση, επιτρέπει στους ενστόλους να έχουν τατουάζ, αλλά όχι σε εμφανές σημείο και η απεικόνιση του να μην προκαλεί και να είναι συμβατή με την ουδετερότητα που το Σύνταγμα επιβάλλει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η αποφαση του Γ Τμήματος του ΣτΕ εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή δύο ειδικών φρουρών, οι οποιοι είχαν διαγραφεί από τον πίνακα επιτυχόντων επειδή είχαν τατουάζ.
Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η Σύνθεση ερμήνευσε το συνταγματικό χάρτη και την ισχύουσα νομοθεσία και αποφάσισε ότι επιτρέπεται να προβλεφθεί νομοθετικά καθώς το τατουάζ «δε συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτό είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας, με τις υπ΄ αριθμ. 1722 και 1723/2014 αποφάσεις , κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επιτρέπεται από τη νομοθεσία «η δερματοστιξία συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου, εφόσον όμως αυτή είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των αστυνομικών υπαλλήλων είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».
Οι Δικαστές του ΣτΕ στις δύο αποφάσεις τους αναφερουν ότι «μόνη η ύπαρξη δερματοστιξίας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την σχετική διαδικασία επιλογής».
Αφού εξετάστηκαν τα στοιχεία το ΣτΕ κατέληξε στην απόφαση οτι πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ακυρώσεως των δύο υποψηφίων ειδικών φρουρών και να ακυρωθούν ως μη νόμιμα αιτιολογημένες οι παραλείψεις γιατην πρόσληψή τους .