«Σταθερός άθραυστος υαλοπίνακας στα υπηρεσιακά οχήματα για τον διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων – Χορήγηση υγειονομικού υλικού»

Κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής

Επιστολή προς τη φυσική και πολιτική ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ, απέστειλαν οι Ενώσεις Αστυνομικών της Αττικής

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,

Τα υπηρεσιακά οχήματα με τα οποία γίνονται προσαγωγές – συλλήψεις οφείλουν, ειδικότερα την τρέχουσα χρονική περίοδο, να είναι για τους επιβαίνοντες συναδέλφους μας ασφαλή, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες έκθεσής τους στον covid-19 (κορονοϊό). Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει ακόμα και μετά την πραγματοποίηση απολύμανσης, αφού υπάρχει ορατός ο κίνδυνος μόλυνσης από τον κορονοϊό, σε περιπτώσεις που ένας πολίτης προσάγεται ή συλλαμβάνεται και οδηγείται εντός υπηρεσιακού οχήματος.
Ως Ενώσεις Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, προτείνουμε να ληφθεί άμεση μέριμνα από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, προκειμένου να τοποθετηθεί σε όλα τα οχήματα µε τα οποία γίνονται συλλήψεις ή προσαγωγές πολιτών, σταθερός και άθραυστος υαλοπίνακας (plexiglass) για το διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων. Τούτο άλλωστε προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 2 του Π.Δ. 45/2008, το οποίο θεσμοθετήθηκε στο παρελθόν με προτάσεις και αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και για την διασφάλιση τόσο των αστυνομικών συνοδών, όσο και των συλληφθέντων – προσαχθέντων, παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας το όλο ζήτημα τύχει άμεσης και θετικής αντιμετώπισης, γνωρίζοντάς μας σχετικά.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,

Ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε, είναι η χορήγηση του υγειονομικού υλικού σε περιπτώσεις που κάποιος αστυνομικός διατάσσεται να συνδράμει σε άλλη Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, φρονούμε ότι είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη ώστε να υπάρχει αποτυπωμένη σε Υπηρεσιακή Διαταγή η υποχρέωση του εφοδιασμού του απαραίτητου υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια κ.λ.π.), από την Υπηρεσία που ενισχύεται.
Τέτοιου είδους ζητήματα, για τα οποία θεωρούμε περιττή την όποια περαιτέρω ανάλυση-τοποθέτησή μας, θα έπρεπε εν τη γενέσει τους να διευθετούνται και να μην αποτελούν αξιώσεις που απαράδεκτα χρονίζουν, εκθέτοντας έτσι ανεπανόρθωτα τον ίδιο τον Οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,

Σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο κοινό έγγραφο των Ενώσεών μας, στο οποίο καταθέτουμε προτάσεις για την προάσπιση των μελών μας.
Οι υποσχέσεις και τα ευχολόγια δεν αρκούν για την κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας και της υγείας.
Απαιτούμε την παροχή των απαιτούμενων εφοδίων στον αστυνομικό, αλλά και τη διασφάλισή του από τους καθημερινούς κινδύνους και τις παγίδες που καλείται να αποφύγει στη διαρκή μάχη με το έγκλημα, την παρανομία και τον … κορονοϊό !!!

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,

Παρακαλούμε για την από πλευρά σας λήψη όλων των αναγκαίων και άμεσων πρωτοβουλιών, προτού να είναι αργά.

Για τα Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών- της Ένωσης Β/Α Αττικής- της Ένωσης Δυτικής Αττικής- της Ένωσης Πειραιά