ΣΚΟΕ: Σεμινάριο Εκπαιδευτών Σκοποβολής, στο τέλος Ιανουαρίου

Στο τέλος Ιανουαρίου (28-29/01/2017) έχει προγραμματιστεί το πρώτο σεμινάριο εκπαιδευτών του έτους στην αίθουσα «ΘΑΛΕΙΑ» του ξενοδοχείου ZAFOLIA- (Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη των Σωματείων -μελών της ΣΚΟΕ, με Δελτίο Σκοπευτή και έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, συμπληρώνουν τη Δήλωση Συμμετοχής, και την καταθέτουν στο Σωματείο τους και μαζικά θα αποσταλούν στη ΣΚΟΕ (το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου  2017) ενω δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) δηλώσεις ανά Σωματείο. Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων θα δοθεί προτεραιότητα σε δηλώσεις συμμετοχής νεο-εγγεγραμμένων Σωματείων, με σχετικά περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτών.

Ηπαρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και αποτελείται από τρεις διδακτικές ενότητες,

– Σταθερού Στόχου,

– Πήλινου Στόχου και

– Σκοποβολής IPSC.

Οι ενότητες των αγωνισμάτων περιλαμβάνουν θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του αθλήματος της σκοποβολής, θέματα ασφαλείας, κανονισμών κ.ά.

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε ερωτηματολόγιο  (θα εχουν στη διάθεσή τους 2 1/2 ώρες) με ερωτήσεις από όλες τις ενότητες.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου:

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

09.00-09.45: Εγγραφές
10.00-14.00: Σεμινάριο Σκοποβολής
15.00-19.30: Σεμινάριο Σκοποβολής

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

09.00-13.00: Σεμινάριο Σκοποβολής
13.30-16.00: Εξετάσεις