Σε αποκλεισμό η Διεύθυνση Χρηματικού της ΕΛΑΣ … από Αστυνομικούς

Αποκλεισμός της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη Διεύθυνση Διαχείρησης Χρηματικού της ΕΛ.ΑΣ., λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων νυχτερινών με τη μισθοδοσία.