Πτυχία Αστυνομικών: “Η παράληψη Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών ως κριτήρια αποτελεί αναχρονιστικό κατάλοιπο. Δεν είναι μόνο τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ τίτλοι σπουδών”

Με αφορμή το νέο ΠΔ για την εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων, αντιπρόσωποι της Ε.Α.Υ.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., μέλη ΕΚΑ παραθέτουμε το σχόλιό τους*

Λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές γίναμε μάρτυρες ενός νέου Π.Δ. για την εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων που περισσότερα προβλήματα φαίνεται να δημιουργεί παρά να λύνει. Με ανακοινώσεις τους η ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ το έχουν ήδη καταγγείλει και ζητούν την απόσυρση αυτού του Π.Δ. και μία νέα συζήτηση από μηδενική βάση.
Αρχικά και μόνο η παράληψη Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών ως κριτήρια εν έτη 2019 αποτελεί αναχρονιστικό κατάλοιπο. Δεν είναι μόνο τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ τίτλοι σπουδών.

Ως αστυνομικοί ζητάμε τα ευκόλως εννοούμενα:
– Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για όλους, ανεξαρτήτως βαθμού, με αύξηση του ΜΚ (+1 για πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ, +2 για μεταπτυχιακά και +3 για διδακτορικά)
– Δυνατότητα χρήσης του πτυχίου για τις συναφείς υπηρεσίες, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν συνάδελφοι με πτυχία και μεταπτυχιακά σε συναφή με την υπηρεσία πεδία και να μην αξιοποιούνται
– Δυνατότητα χρήσης τίτλων σπουδών για περαιτέρω εξέλιξη ανάλογα με το είδος του τίτλου ανεξαρτήτως του βαθμού του αστυνομικού ώστε να έχει μεγαλύτερο καταληκτικό βαθμό. (Η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να γίνει ύστερα από μελέτη και συζήτηση με τα συνδικαλιστικά όργανα ώστε να μην αδικηθεί κανείς)

Η αστυνομία λόγω του πολυδιάστατου ρόλου της μέσα στην κοινωνία χωράει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, πόσο μάλλον όταν συνδέονται με ακαδημαϊκή εξειδίκευση. Μπορεί οι τίτλοι σπουδών καθαυτοί να μην έχουν πάντα άμεση συνάφεια με την υπηρεσία και τα καθήκοντα του αστυνομικού πλην όμως πρέπει να αναγνωρίζονται και πρέπει οι αστυνομικοί να παρακινούνται για την συνέχιση σπουδών και την διά βίου εκπαίδευση τους. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι όποιο γνωστικό αντικείμενο και αν έχει η σχολή, η φοίτηση σε αυτή έχει ως αποτέλεσμα να διευρυνθούν οι ορίζοντες και η σκέψη του, πόσο μάλλον αν έχει συνεχίσει σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού.

Καμπούρης Αναστάσιος
Κοκονάς Αριστείδης
Μαυρίδης Παύλος
Αντιπρόσωποι της Ε.Α.Υ.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλη ΕΚΑ