ΠΣ: Πίνακες επιτυχόντων πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως Πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Ανακοίνωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για τους εισακτέους Τροτοβάθμιας εκπαίδευσης ως Πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων (εισακτέων και επιλαχόντων) του διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε την απόφαση (εδω)