Προσβολή από τη ΛΟΑΤΚΙ, αντικατέστησε τη σημαία της επανάστασης με το έμβλημα της κοινότητας

Προσβολή από τη ΛΟΑΤΚΙ Ελλάδας, αφαίρεσαν τη σημαία της επανάστασης του 1821 από τον πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη, “Ο ΄Ορκος των Αγωνιστών” (1865) και τοποθέτησαν την πολύχρωμη σημαία της κοινότητάς τους

Στον πίνακα «Ο όρκος των αγωνιστών», φιλοτεχνήθηκε από το Θεόδωρο Βρυζάκη, (1865) και φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη. Εμφανίζει τον Παλαιών Πατρών Γερμανό να ευλογεί την σημαία της επανάστασης στα χέρια των αγωνιστών για την απελευθέρωση του Έθνους.

Η παραποίηση του Εθνικού μας Συμβόλου ως ενέργεια χαρακτηρίζεται απαράδεκτη ενώ αποτελεί ασέβεια και προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους “δημιουργούς”.