Προσλήψεις 3.600 μονίμων στο Π.Σ- Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Προσλήψεις μονίμων Πυροσβεστών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, με ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν την επόμενη αντιπυρική περίοδο,

Με διαδοχικές προκηρύξεις  σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε, ανοίγουν οι 3.600 προσλήψεις μονίμων στο Π.Σ, εκ των οποίων οι 3.505 θέσεις εργασίας κατανέμονται στο Πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων και οι υπόλοιπες 125 στο Πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Οι οργανικές θέσεις Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προσαυξάνονται κατά τρεις θέσεις και καταλαμβάνονται από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011. Ενώ, καταργούνται τρεις οργανικές θέσεις Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και οι εναπομείνασες οργανικές θέσεις αυτών ανέρχονται σε 1.557.

Πρόθεση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να προγραμματίσει προσλήψεις πριν την αντιπυρική περίοδο. Όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, κατά την παρουσίαση του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2023 η πλειονότητα των θέσεων θα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.