«Προς αποκατάσταση της αλήθειας για τη χρήση μεταλλικής ράβδους το έγγραφο των 32 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς το Υπουργείο ΠΡΟΠΟ»

Αναφορικά με τη χρήση μεταλλικής ράβδους από το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ για το έγγραφο του ΣΥΡΙΖΑ προς το Υπουργείο Προστασίας του το όποιο υπογράφουν 32 Βουλευτές

Όπως επισημαίνει σε διευκρινιστική του ανάρτηση ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης «Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8 του Νόμου 3169/2003 : “Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευση τους σε αυτά και άλλες διατάξεις.”: ” Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την προμήθεια, την κατανομή και το είδος του οπλισμού που χρεώνεται στις Υπηρεσίες και το προσωπικό ανάλογα’ με την υπηρεσιακή του θέση, τον τρόπο ανάρτησης και μεταφοράς αυτού, την επιθεώρηση και εναποθήκευση του οπλισμού, την ανάλωση των πυρομαχικών, τη φύλαξη και συντήρηση του οπλισμού, τα μέτρα ασφαλείας και τα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, τις υποχρεώσεις του προσωπικού και των Υπηρεσιών για τον οπλισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα”. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με την υπ’αριθμ 8517/4/7- μβ από 17-02-2004 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης η Ελληνική Αστυνομία το 2007 αφού αγόρασε προμήθευσε το αστυνομικό προσωπικό με αστυνομικές ράβδους διάφορων τύπων μεταξύ των οποίων και ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ με συγκεκριμένες μάλιστα τεχνικές προδιαγραφές.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας μετά το έγγραφο του ΣΎΡΙΖΑ προς το Υπουργείο μας στο όποιο 32 Βουλευτές (μεταξύ των οποίων 2 Ηρακλείου) επικαλούμενοι τον Ν. 2168/1993 χαρακτηρίζουν λανθασμένα ως παράνομες τις μεταλλικές πτυσσόμενες αστυνομικές ράβδους».