Προκήρυξη πρόσληψης ιδιωτών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την ενίσχυση των Τεχνικών Υπηρεσιακών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

)Πρόσληψη 38ιδιωτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α. και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Β. Ελλάδος (εδώ)

Δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – (εδώ).

Δείτε την αίτηση εδώ.

Δείτε το έγγραφο προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εδώ.