Προκαταβάλλεται η εκλογική αποζημίωση- Υπεγράφη η ΚΥΑ

Υπεγράφη και πρόκειται να κατατεθεί στούς λογαριασμούς των δικαιούχων η εκλογική αποζημίωση για το ένστολο και πολιτικό προσωπικό

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εκλογική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των €200  θα καταβληθεί έως την Παρασκευή (19/05) στούς δικαιούχους, πριν τις εκλογές.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (Ν. 5043/2023, ΦΕΚ 91/Α/13 Απριλίου 2023), εκλογική αποζημίωση προβλέπεται για κάθε εκλογική αναμέτρηση και απαλλάσσεται από τις νόμιμες κρατήσεις και την φορολογία εισοδήματος.