ΠΟΣΥΦΥ: Συνάντηση και ενημέρωση για τις κρατήσεις ΜΤΣ και ΒΟΕΑ

Ενημέρωση για τα μέλη της ΠΟΣΥΦΥ από τον Οργανωτικό Γραμματέα ου ΔΣ

Ευρισκόμενοι ως «Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.» σε συνεχή επικοινωνία με τα Ασφαλιστικά Ταμεία στα οποία υπαγόμαστε ως προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., για ζητήματα που μας απασχολούν και προσπαθώντας να διορθώσουμε αστοχίες που λειτουργούν εις βάρος μας, συναντηθήκαμε εκ νέου με τον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού Ταξ/χο ε.α. κ. Κουτσογιαννόπουλο Χρήστο, προκειμένου να ενημερωθούμε για την πορεία του αιτήματός μας σχετικά με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του Β.Ο.Ε.Α. (προικοδότηση) και την αποκατάσταση της κατάφορης αδικίας που τελείται εις βάρος μας.

FB_IMG_1569653346014
Από τον κ. Πρόεδρο ενημερωθήκαμε ότι το αίτημά μας έγινε δεκτό από το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. το οποίο αποφάσισε και εισηγήθηκε προς το Γ.Ε.Σ. την τροποποίηση της σχετικής Κ.Υ.Α. στο άρθρο που αφορά την ημερομηνία έναρξης της κράτησης του μετόχου. Υιοθετήθηκε μία εκ των τριών προτάσεων που είχαμε καταθέσει στο Υπόμνημά μας. «Η κράτηση αυτή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα γέννησης του παιδιού, εκτός της περίπτωσης που το τέκνο έχει γεννηθεί πριν την έναρξη της μετοχικής σχέσης του γονέα, οπότε αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της μετοχικής σχέσης και τελειώνει στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος».
Έως ότου υπογραφεί και εκδοθεί η νέα Κ.Υ.Α. προτείνουμε, ως «Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.», στους συναδέλφους προερχόμενους από Σ/Φ καθώς και λοιπούς συναδέλφους που είχαν τέκνα πριν την κατάταξή τους στην ΕΛ.ΑΣ., να μην προβαίνουν σε υποβολή αιτημάτων για λήψη Β.Ο.Ε.Α., εκτός εάν συντρέχουν λόγοι απώλειας του δικαιώματος.

Παπαγιάννης Νικόλαος

Οργ. Γραμματέας ΔΣ ΠΟΣΥΦΥ