Πόσους ανώτατους Αξιωματικούς «χωράει» η Αστυνομία των 47.500 Αστυνομικών;

Ανακοίνωση του ΕΚΑ ΘΣΝ με πρόταση για μείωση υψηλόβαθμων λογω δημοσιοοικονομικού οφέλους με ταυτόχρονες προσλήψεις χαμηλόβαθμου προσωπικού απο την εξοικονόμηση πόρων.

“Είμαστε οχτώ (8) έτη σε Μνημόνιο, μειώθηκαν 45% οι αποδοχές μας, τα ασφαλιστικά και μετοχικά Ταμεία οδηγούνται στην κατάρρευση και με το νόμο 4249/2014 καταργήθηκαν 6.700 θέσεις Αστυνομικών με οργανική θέση Αστυφύλακα, παρόλο που η εγκληματικότητα και οι ανάγκες για παρούσια Αστυνομικών έχουν πολλαπλασιαστεί.

Δυστυχώς όμως από την άλλη έχουμε 91 συνολικά ανώτατους αξιωματικούς, όπως ορίζεται στους κανονισμούς, δηλαδή 6 Αντιστράτηγους, 20 Υποστράτηγους και 65 Ταξίαρχους, καθώς και 230 Αστυνομικούς Διευθυντές, καθώς βέβαια και μερικούς ακόμα ως ειδικών καθηκόντων.

Ως EKA Θεσσαλονίκης θα κάνουμε μία πολύ σύντομη αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη περιγραφή των οργανικών θέσεων των ανώτατων αξιωματικών από την ίδρυση της ΕΛ.ΑΣ. με τη σημερινή της μορφή (1984) σε σχέση με τις Υπηρεσίες και το σύνολο του έμψυχου ανθρώπινου δυναμικού.

Προτείνουμε μείωση υψηλόβαθμων λογω δημοσιοοικονομικού οφέλους με ταυτόχρονες προσλήψεις χαμηλόβαθμου προσωπικού απο την εξοικονόμηση πόρων

Το 1984 (Ν. 1481/1984) η ΕΛ.ΑΣ. είχε συνολικά 5 Αντιστράτηγους και 21 Υποστράτηγους, ενώ δεν υπήρχε ο βαθμός του Ταξιάρχου, δηλαδή είχε συνολικά 26 μόνο ανώτατους αξιωματικούς.
Το 1996 με διάφορα νομοθετήματα η ΕΛ.ΑΣ. είχε 3 Αντιστράτηγους, 8 Υποστράτηγους και 27 Ταξίαρχους, δηλαδή είχε συνολικά 38 μόνο ανώτατους αξιωματικούς.
Το 1997 αυξήθηκαν πάλι οι θέσεις (με άρθρο 37 του Π.Δ. 24/1997) και η ΕΛ.ΑΣ. είχε συνολικά 3 Αντιστράτηγους, 10 Υποστράτηγους και 30 Ταξίαρχους, δηλαδή είχε συνολικά 43 μόνο ανώτατους αξιωματικούς και επίσης 140 Αστυνομικούς Διευθυντές.
Το 2000 αυξήθηκαν και πάλι οι θέσεις (με άρθ. 19 του Ν. 2800/2000) και η ΕΛ.ΑΣ. είχε 4 Αντιστράτηγους, 14 Υποστράτηγους, 40 Ταξίαρχους, δηλαδή είχε συνολικά 58 μόνο ανώτατους αξιωματικούς και επίσης αυξήθηκαν σε 160 οι Αστυνομικοί Διευθυντές.
Το 2004 οι θέσεις με νέες νομοθετικές διατάξεις, ανήλθαν σε πολύ μεγάλα νούμερα και η ΕΛ.ΑΣ. είχε 5 Αντιστράτηγους, 20 Υποστράτηγους, 65 Ταξίαρχους, δηλαδή έχει συνολικά 90 ανώτατους αξιωματικούς, ενώ οι θέσεις των Αστυνομικών Διευθυντών έφτασαν στις 230.
Τώρα εν έτει 2018 οι ανώτατοι αξιωματικοί στην ΕΛ.ΑΣ. είναι 6 Αντιστράτηγοι, 20 Υποστράτηγοι και 65 Ταξίαρχοι, καθώς και 230 Αστυνομικοί Διευθυντές, ενώ όμως προσλήψεις Αστυνομικών δεν γίνονται και ο Οργανισμός της Αστυνομίας έχει μικρύνει ως έμψυχο δυναμικό.
Ως συνδικαλιστικός φορέας οφείλουμε να λέμε την αλήθεια, προκειμένου να βελτιώσουμε το εργασιακό και οικονομικό καθεστώς των συναδέλφων και να οδηγήσουμε με νέες λύσεις στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. με ταυτόχρονες προτάσεις που εξυπηρετούν το Δημόσιο και Υπηρεσιακό Συμφέρον.

Ας μελετήσουν οι αρμόδιοι στο Υπουργείο Εσωτερικών πόσες είναι οι Υπηρεσίες επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, που χρειάζονται ανώτατο αξιωματικό ως προϊστάμενο (Υποστράτηγο ή Ταξίαρχο) και πόσες επίπεδου Διεύθυνσης, που χρειάζονται Ταξίαρχο (λίγες) και Αστυνομικό Διευθυντή οι περισσότερες.

Έπειτα από την τροποποίηση της αναδιάρθρωσης (άρθρο. 231 Ν. 4281/2014 και Π.Δ.178/2014) η ΕΛ.ΑΣ. έχει συνολικά 16 Υπηρεσίες επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, 5 Κλάδους στο Αρχηγείο και 90 περίπου Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης, αφού επανασυστάθηκαν ως Διευθύνσεις Αστυνομίας νομού οι πρώην Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι προβλέπεται η ύπαρξη νέων θέσεων ανώτατων αξιωματικών ως βοηθών και συγκεκριμένα 2 (Υποστράτηγος και Ταξίαρχος) ως βοηθοί του Αντιστράτηγου με τη θέση Προϊσταμένου Επιτελείου ΑΕΑ και επίσης στους 12 Γενικούς Περιφερειακούς Αστυνομικούς Διευθυντές προβλέπονται από 3 βοηθοί με το βαθμό του Ταξίαρχου ή του Αστυνομικού Διευθυντή.

Προφανώς εάν δούμε τις οργανωτικές δομές άλλων Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων από άλλες Ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα συνολικά οργανική δύναμη του κάθε Σώματος, τότε εύκολα οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η Ελληνική Αστυνομία που έχει περίπου 47.500 συνολικά Αστυνομικούς, δεν χρειάζεται 91 Στρατηγούς (Αντιστράτηγους και Υποστράτηγους) και Ταξίαρχους και 230 Αστυνομικούς Διευθυντές.
Υπάρχει μία υπερβολή στο οργανόγραμμα των υψηλόβαθμων αξιωματικών και βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε, ότι τα επόμενα έτη θα υπάρχουν αρκετές συνταξιοδοτήσεις και πολύ μικρός αριθμός προσλήψεων νέων Αστυνομικών, λόγω των συνθηκών της οικονομίας και του Μνημονίου.

Τέλος, να προσθέσουμε λόγου του ρόλου μας ως συνδικαλιστικό κίνημα, ότι λόγω των δύσκολων συγκυριών και συνθηκών που επικρατούν στα ασφαλιστικά μας Ταμεία (κυρίως στο νέο υπερταμείο ΕΤΕΑΕΠ) και στο αντίστοιχο μετοχικό (ΜΤΣ), τα οποία χορηγούν τα εφάπαξ βοηθήματα και τις επικουρικές συντάξεις, ενόψει μάλιστα και του ασφαλιστικού νόμου Ν. 4387/2016 με τις σκληρές διατάξεις του και του νέου Μισθολογίου του Ν. 4472/2017, κρίνεται αναγκαίο άμεσα να μειωθούν οι οργανικές θέσεις των υψηλόβαθμων αξιωματικών, κάτι το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και σύντομα για να εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι υπέρ των χαμηλόβαθμων Αστυνομικών και προκειμένου να γίνουν και νέες προσλήψεις στο Σώμα”.

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης