Πόσο κοστολογείται η ζωή ενός πυροσβέστη;

Επιστολή προς τον Αρχηγό ΠΣ κ Ματθαιόπουλο για τα ελλιπή Μέσα Ατομικής Προστασίας που χορηγήθηκαν στους νεοπροσληφθέντες συμβασιούχους πυροσβέστες.

ΠΡΟΣ: Αρχηγό ΠΣ κ Ματθαιόπουλο
ΚΟΙΝ: Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΘΕΜΑ: «Ελλιπή Μ.Α.Π. στους νεοπροσληφθέντες συμβασιούχους πυροσβέστες.»

Κύριε Αρχηγέ,

Οι περίπου 1000 νεοπροσληφθέντες συμβασιούχοι πυροσβέστες, οι διαδικασίες πρόσληψης
των οποίων είχαν καθυστερήσει λόγω των εκλογών, επιτέλους εντάχθηκαν στον επιχειρησιακό
μηχανισμό του Σώματος. Σε υπηρεσίες με σημαντικό αριθμό κενών, οι νέοι συνάδελφοι αποτελούν
«μάννα εξ ουρανού» για την πληρέστερη ανάπτυξη του αντιπυρικού σχεδιασμού. Δυστυχώς όμως,
οι νέοι συνάδελφοι καλούνται να επιχειρήσουν στις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες που
επικρατούν σε κάθε πυρκαγιά με ελλιπή Μέσα Ατομικής Προστασίας και, συνεπώς, υπό
σοβαρότατο κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία τους.

Πιο συγκεκριμένα, στους νέους συμβασιούχους συναδέλφους:

• Δεν χορηγήθηκε κανένα μέσο προστασίας της αναπνοής, ενώ όλες οι σχετικές μελέτες στον
δυτικό κόσμο καταδεικνύουν την αναπνευστική οδό και την δερματική απορρόφηση ως τις
πλέον υπεύθυνες για την εισχώρηση καρκινογόνων παραγόντων στον οργανισμό των
πυροσβεστών.
• Δεν χορηγήθηκε κανένα μέσο προστασίας των οφθαλμών.
• Χορηγήθηκαν άρβυλα τα οποία δεν πληρούν κανένα απολύτως πρότυπο πυρόσβεσης (κατά
EN15090 F1 ή έστω HRO).
• Χορηγήθηκε κράνος προστασίας το οποίο, ακόμη κι αν πληροί τις βασικές μηχανικές
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ397, είναι κακής ποιότητας και ο σχεδιασμός του δεν παρέχει
καμία απολύτως άνεση κατά την πολύωρη χρήση, ενώ επιπλέον δεν διαθέτει την
απαραίτητη υποδομή ώστε να χρησιμοποιηθεί με μάσκα που αγκυλώνει με ελατηριωτά
στηρίγματα (σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση αναπνευστικής συσκευής) και δεν
παρέχει αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (ανακλαστικές ταινίες).

Επιπλέον των ανωτέρω, παρατηρούνται ελλείψεις σε νούμερα χιτωνίων και παντελονιών της
στολής εργασίας με αποτέλεσμα οι νεοπροσληφθέντες συνάδελφοι είτε να χορηγηθούν ακατάλληλα
νούμερα (επισημαίνεται ότι με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των προστατευτικών
στολών, αυτές θα πρέπει να φέρονται από τον χρήστη στο σωστό μέγεθος ώστε να παρέχουν τον
απαιτούμενο βαθμό προστασίας) είτε, ακόμη χειρότερα, να τους δίδεται η παραίνεση να αγοράσουν
με ίδια έξοδα αντίστοιχα ρούχα από την λιανική αγορά!

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη λογική που κρύβεται πίσω από αυτές τις «εκπτώσεις»
στην ασφάλεια της υγείας και της ζωής των πυροσβεστών. Είναι θέμα κόστους; Πόσο
κοστολογείται η ζωή ενός πυροσβέστη; Πόσο κοστολογείται η πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνοπριν τα 55 του (όπως πληθώρα μελετών στον δυτικό κόσμο υποδεικνύει); Τη στιγμή που ο
πυροσβέστης καλείται -ως πρώτιστο καθήκον με βάση και τον Κανονισμό της Υπηρεσίας αλλά και
ως ύψιστη προσταγή της ηθικής του- να προστατεύσει τη ζωή των συνανθρώπων του, είναι
τουλάχιστον οξύμωρο η Υπηρεσία να μην του παρέχει τα βέλτιστα μέσα προστασίας της δικής του
ζωής για την άσκηση των καθηκόντων του. Τέτοιου είδους εκπτώσεις στην ζωή, είτε πυροσβεστών
είτε συνανθρώπων μας, αδυνατούμε να τις κατανοήσουμε και να τις αποδεχτούμε.

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το ακριβές χρονοδιάγραμμα χορήγησης επαρκών
Μ.Α.Π. στους νεοπροσληφθέντες συμβασιούχους συναδέλφους, καθώς επίσης και το τι δράσεις
προτίθεστε να αναλάβετε για την προστασία της ζωής και της υγείας τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους μέχρι να τους χορηγηθούν όλα τα απαραίτητα Μ.Α.Π.

Για το Δ.Σ