Ποιες εισφορές θα καταργηθούν και πώς θα καταχωρηθούν στο Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών των Πυροσβεστών

Ενημέρωση και γράφημα αναφορικά με την κατάργηση εισφορών στο αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών στη μισθοδοσία των Πυροσβεστών

Αναφορικά με μηνύματα Πυροσβεστών, όπως διευκρινίζει ο Κωνσταντίνος Ζαγγογιάννης, οι Ειδικές εισφορές, “Υπέρ Αλληλεγγύης” και “Υπέρ ΤΠΔΥ” καταργούνται από 1-1-2023 σύμφωνα με τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ και θα είναι εμφανής στις αποδοχές του επόμενου μήνα (26/12).

Οι δικαιούχοι Πυροσβέστες θα εντοπίσουν στο Αναλυτικού σημείωμα Μισθοδοσίας τις αλλαγές, όπως παρατίθεται  στο ενδεικτικό της απεικόνισης.